Podrobnosti záznamu

Název
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
Další názvy
    Artinite from serpentinite quarry near Biskoupky at Oslavany, western Moravia - new mineral for the Czech Republic
Autor
    Kovář, Ondřej
    Losos, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13/2005, č. 1
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    artinite
    hydromagnesite
    low temperature fissure mineralization
    serpentinite rocks
Klíčové slovo
    Artinit
    Biskoupek
    Českou
    Hadcového
    Lomu
    Minerál
    Morava
    Nový
    Oslavan
    Republiku
    Západní
Abstrakt (česky)
   V činném kamenolomu "U Pustého mlýna" , v katastru obce Biskoupky u Oslavan, byl na jaře roku 2005 nalezen nový minerál pro Českou republiku - artinit. Exaktně byl určen na základě RTG-práškových dat a kvantitativní chemické analýzy mikrosondou. Artinit je součástí jemných nízkoteplotních žileček v serpentinitech. Vystupuje v asociaci s hydromagnezitem a dalšími, zatím blíže neurčenými karbonáty. Dokladové vzorky byly předány do Národního muzea (Praha) a Moravského zemského muzea (Brno).
Abstrakt (anglicky)
   Wery nice artinite samples from serpentinite quarry (U Pustého mlýna) near Biskoupky at Oslavany, western Moravia, were found and studied. Its a new mineral for the Czech Republic.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012