Podrobnosti záznamu

Název
    Asociace a chemické složení amfibolů hornin Jílovského pásma, střední Čechy
Další názvy
    Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia