Podrobnosti záznamu

Název
    Assessment of impacts of Temelin Nuclear Power Plant on the hydrosphere according to the Melk Protocol
Další názvy
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR