Podrobnosti záznamu

Název
    Authigenic REE minerals from the Greywaskes of the Drahany Upplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
Autor
    Čopjaková, Renata
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogica Polonica
Svazek/č.
    Roč. 28, č. 1
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    diagenesis
    Drahany Upplands
    Greywackes
    REE minerals
    rhabdophane-(Ce)
Klíčové slovo
    Authigenic
    Czech
    Diagenetic
    Drahany
    Greywaskes
    Minerals
    Processes
    REE
    Republic
    Significance
    Upplands
Abstrakt (anglicky)
   Authigenic REE minerals from the Greywackes of the Drahany Upplands include rhabdophane-(Ce) structure preferentially incorporate Pb in comparison to monazite.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012