Podrobnosti záznamu

Název
    Beitrag zur mikrofaunistischen Untersuchung des niedrigeren Teils der Ostravaschichtenfolge (Tschechoslovakischer Teil des Oberschlesischen Beckens)
Další názvy
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)