Podrobnosti záznamu

Název
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der 'Ischler Brekzie' im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
Další názvy
    The facial and mikropaleontological research of 'Ischler Brekzie' from the gallery The Emperor Franz Josef, map sheet 96 Bad Ischl
    Faciální a mikropaleontologické výzkumy ischlské brekcie ze štoly císaře františka Josefa na listu mapy 96 Bad ischl
Autor
    Hradecká, Lenka
    Lobitzer, Harald
    Mayr, Michael
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    německy
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Svazek/č.
    Roč. 146, č. 1-2
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Facie,micropaleontology,Foraminifera,calcareous nanoplankton,palynology,stratigraphy,Lower Cretaceous,Salzkammergut,Bad Ischl,Austria
Klíčové slovo
    96
    2005
    Bad
    Bericht
    Blatt
    Brekzie
    Fazielle
    Ischl
    Ischler
    Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen
    Mikropaläontologische
    über
    Untersuchungen
Abstrakt (česky)
   V této studii byl proveden mikropaleontologický výzkum ischlské brekcie na klasické lokalitě, která je situována ve štole císaře Františka-Josefa v Bad Ischl. Mořské sedimenty spodnokřídového stáří obsahovaly společentvo foraminifer, nanoplanktonu a dinoflagelát svrchního valanginu až hauterivu.
Abstrakt (anglicky)
   In this study the micropaleontological reserach of Ischl breccia was made. the classical locality of Ischl breccia is situated in galerry of Emperor Franz-Josef in Bad Ischl. The marine sediments contained foraminiferal, calcareous nanoplankton and dinoflagelate assemblages of Upper Valanginien to Hauterivian age.
Abstrakt (ostatní)
   In dieser Studie unternehmen wir den Versuch, das Alter der Grundmasse der Ischler Brekzie mit Hilfe mikropaläontologischer Untersuchungen einzuengen. Die klassische Lokalität der Ischler Brekzie befindet sich im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen des salzbergbaues Bad Ischl der Salinen Austria AG.Das marine Environment wird durch das Vorkommen von Foraminiferen, kalkige Nannoplankton und Dinoflagellaten-Zysten, die auf ein Alter von Valanginium bis spätes Hauterivium deuten, unterstrichen.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014