Podrobnosti záznamu

Název
    Biohydrometallurgical methods of extraction pretreatment of arsenopyrite in the industrial processing of refractory gold-bearing ores
Další názvy
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud