Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
Další názvy
    Biostratigraphic and paleoenvironmental evaluation of samples taken from the medieval paintings according to studies of calcareous nannofossils.
Autor
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    5
Rok
    2007
Výraz tezauru
    medieval paintings, Bohemia, calcareous nannnofossils, Upper Maastrichtian, boreal province
Klíčové slovo
    Biostratigrafické
    Maleb
    Mistrů
    Nanofosilií
    Odebraných
    Paleoenvironmentální
    Středověkých
    Studia
    Vápnitých
    Vzorků
    Základě
    Zhodnocení
Abstrakt (česky)
   Vzorky odebrané z maleb středověkých mistrů vytvořených v 15. století (Mistr litoměřického oltáře, Mistr rokycanského oltáře a Mistr rakovnického oltáře) obsahují nanofosilie svrchního maastrichtu vyšších zeměpisných šířek. Jak stáří tak provincie dokazují, že materiál pro tato díla nebyl získán na území Království českého, ale byl importován ze sz. Evropy z oblasti platformního vývoje svrchní křídy boreální provincie.
Abstrakt (anglicky)
   Biostratigraphic and paleoenvironmental evaluation of samples taken from the medieval paintings according to studies of calcareous nannofossils.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014