Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r.1993 (vnější Karpaty, tithon-spodní valangin)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Vašíček, Daniela Reháková
Další názvy
    Biostratigraphical investigation at the Kurovice quarry in 1993 (Outer Carpathians, Tithonian-Lower Valanginian)
Autor
    Reháková, Daniela, 1955-
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 1
Strany
    s. 28
Rok
    1994
Poznámky
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Předmětová skupina
    aptychy
    Calpionellida
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-spodní
    sedimenty karbonátové
    tithon
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kurovice
    Tlumačov
Klíčové slovo
    Biostratigrafické
    Karpaty
    Kurovice
    Lokalitě
    R.1993
    Tithon-spodní
    Valangin
    Vnější
    Výzkumy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012