Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafie a paleoenvironmentální změny na přechodu z menilitové do krosněnské litofacie (Západní Karpaty, Česká republika)
Další názvy
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)