Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
Další názvy
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments based on the study of calcareous nannofossils (Outer Flysch, Western Carpathians, Czech Republic)
Autor
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    10
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Western Carpathians, Outer group of nappes, Upper Jurassic, Lower Cretaceous, calcareous nannofossils, biostratigraphy, paleoprovinces
Klíčové slovo
    Biostratigrafie
    Česká
    Flyšové
    Jednotky
    Karpat
    Nanofosilií
    Pásmo
    Republika
    Sedimentů
    Slezské
    Spodnokřídových
    Studia
    Vápnitých
    Základě
    Západních
Abstrakt (česky)
   Spodnokřídové sedimenty slezské jednotky lze úspěšně datovat na základě studia vápnitých nanofosilií, a to s přesností CC a BC zón. Ve valanginu a svrchním hauterivu byl prokázán vliv borální provincie. Nárazový výskyt nanoknů indikuje neritické až mělkovodní prostředí epikontinentálních moří.
Abstrakt (anglicky)
   Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments based on the study of calcareous nannofossils (Outer Flysch, Western Carpathians, Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014