Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigraphy of the Maastrichtian to Paleocene distal flysch sediments of the Rača Unit in the Uzgruň section (Magura group of nappes, Czech Republic)
Další názvy
    Biostratigrafie maastrichtských a paleocenních sedimentů distálního flyše račanské jednotky na lokalitě Uzgruň (magurský příkrov, Česká republika)
Autor
    Bak, Marta
    Bubík, Miroslav
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 1
Strany
    16
Rok
    1999
Výraz tezauru
    Western Carpathians, Magura Flysch, Cretaceous/Tertiary boundary, lithostratigraphy, biostratigraphy, calcareous nannofossils, Radiolaria, Foraminifera
Klíčové slovo
    Biostratigraphy
    Czech
    Distal
    Flysch
    Group
    Maastrichtian
    Magura
    Nappes
    Paleocene
    Rača
    Republic
    Section
    Sediments
    Unit
    Uzgruň
Abstrakt (česky)
   Integrovaná mikrobiostratigrafie umožnila stanovit hranici křída/terciér v nepřerušené flyšové sekvenci. Rozdělení intervalu maastriocht-paleocén bylo provedeno na základě aglutinovanýcgh foraminifer.
Abstrakt (anglicky)
   Integrated microbiostratigraphy approach enabled to find the Cretaceous/Tertiary transition in a continuous flysch sequence. The subdivision of the Maastrichtian-Paleocene interval was made according to marker species of agglutinated foraminifers.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014