Podrobnosti záznamu

Název
    Brachiopod fauna of some important Upper triassic localities of the Northern calcareous Alps
Další názvy
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp