Podrobnosti záznamu

Název
    Brief history of mining of base metals ores and iron ores at the Horní Benešov mining district.
Další názvy
    Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru