Podrobnosti záznamu

Název
    Brief information on capture utilization of fissure-karst waters
Další názvy
    Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd