Podrobnosti záznamu

Název
    Brief results of the geological and coal depositional research of the hidden permo-carboniferous basins in central Bohemia
Další názvy
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech