Podrobnosti záznamu

Název
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
Údaj o odpovědnosti
    Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Mariusz Hoffmann, Zoltán Pecskay, Monika A. Kusiak, Mariusz Paszkowski, Monika Agnieszka Kusiak
Autor
    Hoffmann, Mariusz
    Kusiak, Monika Agnieszka
    Malata, Tomasz
    Paszkowski, Mariusz
    Pecskay, Zoltán
    Poprawa, Paweł
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przegląd geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 10
Strany
    s. 855-856
Rok
    2006
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    brunovistulikum
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geochronologie
    krystalinikum
    krystalinikum Českého masivu
    křída
    oblast snosová
    paleocén
    paleozoikum-svrchní
    proterozoikum
    sedimentace detritická
    subsidence
    uplift
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Polsko
Klíčové slovo
    Budowa
    Geologiczna
    Karpaty
    Mechanizm
    Oraz
    Późnokredowo-paleoceńskiego
    śląskiego
    Wyniesienia
    Wypiętrzania
    Zachodnie
    Zewnętrzne
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012