Podrobnosti záznamu

Název
    The Cambrian conglomerates as parent rocks of the Kozlovice granodiorite and adjacent Moldanubicum
Další názvy
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)