Podrobnosti záznamu

Název
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
Autor
    Boháček, Zbyněk
    Bůzek, František
    Franců, Juraj
    Holub, V.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 74, č. 2
Strany
    6
Rok
    1999
Výraz tezauru
    methane, emissions, peat bogs, brown coal, bitumenous coal, carbon isotopic composition, microbial oxidation
Klíčové slovo
    Carbon
    Composition
    Czech
    Emissions
    Isotope
    Methane
    Preliminary
    Republic
    Results
Abstrakt (anglicky)
   To specify the sources of atmospheric methane emissions in the Czech Republic, the carbon isotope composition of most anthropogenic sources was measured. Study includes pipeline gas, gas emissions from peat bog, brown and bitumenous coal mining.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014