Podrobnosti záznamu

Název
    Central Paratethys Karpatian Calcareous Nannofossils
Další názvy
    Vápnité nanofosilie stupně karpat, centrální Paratethys
Autor
    Andreyeva-Grigorovich, Aida
    Coric, Stjepan
    Halásová, Eva
    Marunteanu, Mariana
    Nagymarosy, András
    Oszczypko-Clowes, Marta
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys
Výraz tezauru
    Lower Miocene, Karpatian, Central Paratethys, calcareous nannoplankton, biostratigraphy, correlation, paleoenvironment
Klíčové slovo
    Calcareous
    Central
    Karpatian
    Nannofossils
    Paratethys
Abstrakt (česky)
   Vápnité nanofosilie regionálního stupně karpat, Centrální Paratethys, jsou typické společným výskytem druhů Helicosphaera ampliaperta a Sphenolithus heteromorphus, zóna NN4. Vývoj společenstev (tj. zvýšený počet helikosfér a malých retikulofenester a hojnost druhu Coccolithus pelagicus) indikuje mělké vody a případné kolísání salinity epikontinentálního moře. Druhová diversita v jednotlivých pánvích je rozdílná.
Abstrakt (anglicky)
   Calcareous nannofossils of the Karpatian regional stage of Central Paratethys are typical by the co-occurrence of Helicosphaera ampliaperta and Sphenolithus heteromorphus, Zone NN4. Character of nannoplankton assemblages (e.g. higher numbers of helicospaerids, small reticulofenestrids and abundance of Coccolithus pelagicus) indicates shalow waters and variable-salinity environment of epicontinental sea. Species diversity of nannofossil assemblages differs in the individual basins of the area.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014