Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
Údaj o odpovědnosti
    František Novák, Petr Pauliš, Ctibor Süsser
Další názvy
    Chemical composition of crandallite, goyazite and waylandite from Krásno near Horní Slavkov (Czech Republic)
Autor
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
    Süsser, Ctibor
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 230-234
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    arzenáty
    bizmut
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    fosforečnany
    greizen
    krušnohorský pluton
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    mřížkové parametry
    rudy Sn
    rudy W
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Krásno (Sokolov)
Klíčové slovo
    Chemické
    Crandallitu
    Goyazitu
    Horního
    Krásna
    Slavkova
    Složení
    Waylanditu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012