Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein
Další názvy
    The chemical composition of bismuth and tellurium minerals from the gold-bearing veins of the Příbram uranium deposit
Autor
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    Č. 4
Strany
    s. 511-519
Rok
    1989
Poznámky
    4 fot., 3 tab.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    asociace
    Barrandien
    bismutidy
    mikrosonda elektronová
    minerály
    rudy U
    středočeský pluton
    suroviny radioaktivní
    teluridy
    žíla rudní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Příbramský rudní revír
Klíčové slovo
    Bismutu
    Chemické
    Ložiska
    Minerálů
    Příbramského
    Složení
    Telluru
    Uranového
    Zlatonosných
    žil
Abstrakt (česky)
   Vzájemně srůstající tellurity (tetradymit, hessit) a sulfosoli (berthierit, jamesonit, cosalit, tetraedrit) s proporcionálním izomorfním zastupováním polymetalických prvků (Bi-Sb, Bi-Sb-Te) představují parageneticky a minerogeneticky pozoruhodné minerální složky zlatonosných křemensulfidických žil příbramského uranového ložiska. Studium chemického složení uvedených minerálů je předmětem této práce. Vznik parageneze bismutových a tellurových minerálů patrně souvisí s intramineralizačními přeměnami a vzájemným ovlivňováním chemismu starších a mladších minerálů během minerogenetického procesu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012