Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení titanitu z různých vápenosilikátových hornin a s nimi se vyskytujících pegmatitů ve východní části moldanubika
Další názvy
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia