Podrobnosti záznamu

Název
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Novotný, Jiří Zimák
Další názvy
    Chemismus epidotu ze žil alpského typu v okolí Sobotína
Autor
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 37
Strany
    s. 27-36
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 2 tab., 2 s.bibl.
    Anglické, české resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    amfibolit
    epidot
    lokalita mineralogická
    parageneze
    pneumatolýza
    silesikum
    složení
    železo
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Maršíkov (Šumperk)
    Petrov nad Desnou (Šumperk)
    Rejhotice (Šumperk)
    Sobotín (Šumperk)
    Vernířovice (Šumperk)
Klíčové slovo
    Alpinen
    Chemismus
    Epidot
    Klüften
    Sobotín
    Umgebung
Abstrakt (anglicky)
   Fissure-mineralization of Alpine-type with clinozoisite-epidote occurs in the surroundings of Sobotín, mainly in amphibolites and related rocks of the Sobotín Massif. EDA results are tabulated for clinozoisite-epidote (Ps = 3-46) from 25 localities
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012