Podrobnosti záznamu

Název
    Chemismus žil 'svatojanského diabasu' úseku Loděnice-Bubovice
Další názvy
    Whole-rock geochemistry of the "Sv. Jan diabase' sills and dykes in the Loděnice-Bubovice area
Autor
    Frýda, Jiří
    Janoušek, Vojtěch
    Tasáryová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Sv. Jan diabase, Silurian, Prague Basin, sill, dyke
Klíčové slovo
    Chemismus
    Diabasu
    Loděnice-Bubovice
    Svatojanského
    úseku
    žil
Abstrakt (česky)
   Byl studován chemismus 'svatojanského diabasu' úseku Loděnice-Bubovice (Na Černidlech, pražská pánev), zachovaného v motolském souvrství (wenlock). 'Svatojanský diabas' je obohacen nekompatibilními prvky a reprezentuje alkalický bazalt. Spiderdiagramy normalizované MORB a poměry nekompatibilních prvků jako Zr/Nb (5.6-9.9) and Nb/Yb (11.3-20.5) ukazují afinitu k magmatickému rezervoáru OIB. Vysoce nabohacené chondritem normalizované vzory REE (LaN/YbN = 6.2-9.4)a poměr GdN/YbN (2.6-2.7) naznačujínízký stupeň parciálního tavení plášťového granátického peridotitu. Celkové geotektonické prostředí pravděpodobně nekoresponduje s prostředím oceánských ostrovů, ale spíše odpovídá ztenčené kontinetální kůře.
Abstrakt (anglicky)
   Whole-rock geochemistry of the "Sv. Jan diabase' sills and dykes in the Loděnice-Bubovice area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014