Podrobnosti záznamu

Název
    Comments to the new outcrops of postbadenian gravelsands in Brno and vicinity
Další názvy
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí