Podrobnosti záznamu

Název
    Comparison of supposed and measured subsidence in mining area
Autor
    Doležalová, Hana
Konference
    PhD. Workshop 2008 (19.11.2008-20.11.2008 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    PhD. Workshop 2008 Proceedings
Strany
    S. 15-18
Poznámky
    Projekt: GA105/07/1586, GA ČR
    Překlad názvu: Srovnání předpokládaných a měřených poklesů v hornické krajině
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    GPS
    mine subsidence
    subsidence depression
Klíčové slovo
    Area
    Comparison
    Measured
    Mining
    Subsidence
    Supposed
Abstrakt (česky)
   Na stabilizovaných bodech pozorovací stanice vybudované v hornické krajině u Karviné byla prováděna opakovaná geodetická měření metodou GPS. Měření GPS bylo používáno pro sledování projevů poklesů z poddolování na povrchu nad dobývanými uhelnými poruby. Bylo provedeno srovnání modelovaných předpokládaných poklesů a poklesů naměřených pomocí GPS a toto srovnání ukázalo na určité nesrovnalosti. Pravděpodobnou příčinu lze spatřovat ve složité geologické a geomechanické situaci, která obecně není zohledňována v modelování předpokládaných poklesů vzniklých v důsledku poddolování.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012