Podrobnosti záznamu

Název
    Comparison of the chemistry of detritic pyrope-almandine garnets of the Luleč Conglomerates with the chemistry of granulite garnets from the Czech Massif
Další názvy
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)