Podrobnosti záznamu

Název
    Conodont faunas from the Lower/Middle Devonian section in Praha-Barrandov
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslava Zusková
Autor
    Zusková, Jaroslava
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 2
Strany
    s. 107-112
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 1 fot., 1 tab., 4 pl. + 4
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    Barrandien
    Conodonta
    devon-spodní
    devon-střední
    nálezy
    popis organismu
    stratigrafická hranice
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Praha - Barrandov
Klíčové slovo
    Conodont
    Devonian
    Faunas
    Lower/Middle
    Praha-Barrandov
    Section
Abstrakt (česky)
   V práci je popsána nová lokalita hraničního intervalu dalej/eifel, která přináší některá nová data o vertikálním výskytu konodontové fauny hranice spodní-střední devon. V souladu s ostatními lokalitami stejného stáří se i zde nacházejí příslušné druhy rodu Polygnathus a Ozarkodina. První nález Polygnathus costatus partius na této lokalitě byl zjištěn 4,0 m pod bází chotečských vápenců, tzn. níže než u parastratotypu na lokalitě Praha-Holyně
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012