Podrobnosti záznamu

Název
    Contrasting textural record of two distinct metamorphic events of similar P/T conditions and different durations
Další názvy
    Kontrastní texturní charakter dvou různých metamorfních událostí dosahujících podobných P-T podmínek avšak různé délky trvání
Autor
    Baratoux, Lenka
    Kroener, Alfred
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Metamorphic Geology
Svazek/č.
    Roč. 23, č. 8
Strany
    18
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Cambro-Ordovician and Carboniferous metamorphism, quantitative textural analysis, crystal size distributions, grain contact frequencies.
Klíčové slovo
    Conditions
    Contrasting
    Different
    Distinct
    Durations
    Events
    Metamorphic
    P/T
    Record
    Similar
    Textural
    Two
Abstrakt (česky)
   Strukturní, metamorfní a geochronologická studie staroměstského pásma naznačuje existenci 2 rozdílných metamorfních událostí v kambro-ordovickém a karbonském období.
Abstrakt (anglicky)
   A structural, metamorphic and geochronological study of the Staré Město belt implies the existence of two distinct metamorphic events of similar peak P?T conditions (700?800 °C, 8?10 kbar) during the Cambro-Ordovician and the Carboniferous events. The analysis of crystal size distribution (CSD) shows high nucleation density (N0) and low average growth rate (Gt) for Carboniferous mylonitic metagabbros and granodiorites. The N0 decreases whereas the quantity Gt increases towards higher temperatures progressively approaching the values obtained from the Cambro-Ordovician banded amphibolites. In high-temperature mylonites a strong aggregate distribution is developed. Cambro-Ordovician amphibolites unaffected by Carboniferous deformation show a regular to anticlustered spatial distribution resulting from heterogeneous nucleation. This pattern, together with CSD, was modified by the grain growth and textural equilibration controlled by diffusive mass transfer during Carboniferous metamorphis
   m.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012