Podrobnosti záznamu

Název
    Control of paths of quaternary volcanic products in western Bohemian Massif by rejuvenated Variscan triple junction of ancient microplates
Autor
    Babuška, Vladislav
    Plomerová, Jaroslava
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geophysica et geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 4
Strany
    s. 607-629
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/07/1088, GA ČR3cav_un_auth*0228747
    Překlad názvu: Vliv omlazeného variského styku tří mikrodesek na dráhy kvartérních vulkanických produktů v západní části Českého masívu
    Rozsah: 23 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    boundaries of lithosphere domains
    migration paths of active mantle fluids
    western Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Ancient
    Bohemian
    Control
    Junction
    Massif
    Microplates
    Paths
    Products
    Quaternary
    Rejuvenated
    Triple
    Variscan
    Volcanic
    Western
Abstrakt (česky)
   Výrony plášťového CO2 a 3He se soustřeďují do dvou korových jednotek - chebské pánve a allochtonního bloku spodní kůry nazývaného mariánsko-lázeňský komplex. Nejdůležitější roli pro kenozoický vulkanismus a aktivní migraci plášťových plynů z astenosféry do kůry hraje omlazený plášťový styk tří mikrodesek navzájem spojených během variské orogeneze.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013