Podrobnosti záznamu

Název
    Controls on clastic sequence geometries in a shallow-marine, transtensional basin: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
Další názvy
    Kontrola geometrií klastických sekvencí v transtenzní pánvi: česká křídová pánev, Česká republika
Autor
    Čech, Stanislav
    Laurin, Jiří
    Uličný, David
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sedimentology
Svazek/č.
    Roč. 56, č. 4
Strany
    40
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Coarse-grained delta, Coniacian, sea-level, subsidence, tidal current, Turonian
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Clastic
    Controls
    Cretaceous
    Czech
    Geometries
    Republic
    Sequence
    Shallow-marine
    Transtensional
Abstrakt (česky)
   Česká křídová pánev se tvořila během globální transgrese v kombinaci s transtenzní tektonickou aktivitou. Velká hustota vrtů s karotáží, kvalitní odkryvy a jejich biostratigrafická kontrola umožňují výzkum 3D geometrií genetických sekvencí a interpretaci jejich kontrolujících faktorů. Směry progradace deltových těles, mocnost a geometrie sekvencí byly kontrolovány vnitropánevní tektonikou, subsidencí, eustatickýmni změnami a batymetrickými změnami při postupném vyplňování pánve sedimenty. Dalšími kontrolujícími faktory byly změny v přínosu materiálu z různých zdrojů a krátkodobé výzdvihy zdrojových oblastí podél zlomových linií.
Abstrakt (anglicky)
   The Bohemian Cretaceous Basin combines features of a shallow-water epicontinental seaway formed during a global transgression with those of a tectonically active, transtensional setting. Dense well-log coverage, combined with locally high-quality exposures and biostratigraphic control, make it possible to examine in three dimensions the geometries of genetic sequences and interpret their controlling variables. Progradation directions of the sand-dominated deltas, thicknesses and internal geometry of the individual sequences were controlled primarily by intrabasinal faulting, basin-scale changes in subsidence rate, eustatic fluctuations and localized bathymetric changes due to successive filling of the basin. Along-strike change in sediment input from different parts of the source area and a short-lived uplift of a secondary clastic source provided additional controls on the sequence geometry.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014