Podrobnosti záznamu

Název
    Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur dans les Carpates Externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie)
Údaj o odpovědnosti
    Helena Eliášová
Další názvy
    Koráli z ernstbrunských vápenců [svrchní jura-spodní křída flyše vnějších Karpat, zóna Waschbergu, ČSSR]
Autor
    Eliášová, Helena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 2
Strany
    s. 113-133
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    Anthozoa
    Coelenterata
    fauna
    jura
    křída-spodní
    ploužení
    popis organismu
    popis taxonů
    silesikum
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Mikulov
    Pavlovské vrchy
Klíčové slovo
    Calcaires
    Carpates
    Coraux
    D'Ernstbrunn
    Externes
    Inférieur
    Jurassique
    Supérieur-Crétacé
    Tchécoslovaquie
    Waschberg
    Zone
Abstrakt (česky)
   Z oblasti Pavlovských vrchů bylo popsáno 26 taxonů korálů řádu Scleratinia a jeden druh řádu Hexanthiniaria. Korály vytvořily ve svrchní juře až spodní křídě drobné útesy na karbonátové plošině; jejich kolonie byly přemístěny podmořskými skluzy nebo ploužením. Ernstbrunnské vápence představují polygenetické sedimenty osypového kužele pavlovské kordillery (vnější Karpaty, zóna Waschbergu)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012