Podrobnosti záznamu

Název
    The Correlation between Radioactivity and Mineral Assemblages: an Example from Alkali Feldspar Syenites, Gföhl Unit, Moldanubian Zone
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Leichmann, Jindřich Štelcl, Kateřina Zachovalová
Další názvy
    Vztah radioaktivity a minerálního složení horniny na příkladu alkalicko-živcového syenitu od Naloučan z gföhlské jednotky moldanubika
Autor
    Leichmann, Jaromír
    Štelcl, Jindřich
    Zachovalová, Kateřina
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Svazek/č.
    Vol. 83
Strany
    p. 73-84
Rok
    1998
Poznámky
    1 diagr., 2 fot., 7 tab., 16 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Předmětová skupina
    alkalický syenit
    minerály horninotvorné
    minerály uranu
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    radioaktivita
    thorium
    uran
    zirkon
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Naloučany (Třebíč)
Klíčové slovo
    Alkali
    Assemblages
    Correlation
    Example
    Feldspar
    Gföhl
    Mineral
    Moldanubian
    Radioactivity
    Syenites
    Unit
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   The leucocratic facies of the amphibol-bearing alkali feldspar syenites from Naloučany displays an extraordinary high content of radioactive elements - Th (up to 960 ppm) and U (up to 370 ppm). The elevated concentrations of Th (44-98 ppm) and U (10-40 ppm) are a typical feature of the whole body of alkali feldspar syenites. The Th and U concentrations display a direct dependence on the zircon content, and inherent source of radioactivity, inclusions of uranothorite. The unusual mineralogy and possible relations of the alkali feldspar syenites to the ultrapotassic, mafic magmas (HOLUB 1997) are the additonal objects of this study
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012