Podrobnosti záznamu

Název
    Correlation of the Late Turonian foraminiferal assemblages from the Úpohlavy and Březno sections (Bohemian Cretaceous Basin) with some other localities (South Moravia, Germany and Lower Austria)
Další názvy
    Srovnání svrchnoturonských foraminiferových společenstev z Úpohlav a Března (česká křídová pánev) s ostatními lokalitami (jižní Morava, Německoa Dolní Rakousko)
Autor
    Hradecká, Lenka
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 50, č. říjen
Strany
    6
Rok
    1999
Výraz tezauru
    Foraminifera, Bohemian Cretaceous Basin, correlation of assemblage, South Moravia, Germany, Austria
Klíčové slovo
    Assemblages
    Austria
    Basin
    Bohemian
    Březno
    Correlation
    Cretaceous
    Foraminiferal
    Germany
    Late
    Localities
    Lower
    Moravia
    Other
    Sections
    South
    Turonian
    Úpohlavy
Abstrakt (česky)
   Korelace svrchnoturonských foraminiferových společenstev české křídové pánve se společenstvy na lokalitách jižní Moravy, Saska a Rakouska
Abstrakt (anglicky)
   The correlation of Upper Turonian foraminiferal assemblages of the Bohemian Cretaceous Basin with the localities in South Moravia, Germany and Austria
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014