Podrobnosti záznamu

Název
    Correlation of upper carboniferous deposits in the Bohemian massif (Czechoslovakia) and in the Ruhr massif (FR Germany) : evidence from Ar40/Ar39 ages layers
Údaj o odpovědnosti
    Hans J. Lippolt, Jürgen C. Hess, Vlastimil Holub, Jiří Pešek
Další názvy
    Korelace svrchnokarbonských uloženin Českého masívu (ČSSR) a Porůří (NSR) : výsledky měření absolutního stáří Ar40/Ar39 tufových poloh
    Korrelation von Oberkarbonvorkommen des Böhmischen Massivs (Tschechoslowakei) und der Ruhrgebiets (BR Deutschland) durch Ar40/Ar39 -Alter von Tuffhorizonten
Autor
    Hess, Jürgen C.
    Holub, Vlastimil
    Lippolt, Hans J.
    Pešek, Jiří, 1936-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft
Svazek/č.
    Vol. 137, no. 2
Strany
    p. 447-464
Rok
    1986
Poznámky
    5 obr., 2 fot., 4 tab.
    České, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    550.9
Skupina konspektu
    550
Klíčové slovo
    Ages
    Ar40/Ar39
    Bohemian
    Carboniferous
    Correlation
    Czechoslovakia
    Deposits
    Evidence
    FR
    Germany
    Layers
    Massif
    Ruhr
    Upper
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 5. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012