Podrobnosti záznamu

Název
    Crystalline limestone pebbles in the Devonian clastics of the Závist Unit: possible implication for tectonometamorphic and paleogeographic development of eastern margin of the Bohemian Massif
Další názvy
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu