Podrobnosti záznamu

Název
    Cu-skarn v Kotli v Krkonoších
Další názvy
    Cu-skarn at Mt. Kotel, Krkonoše Mts., Czech Republic
Autor
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    8
Rok
    2008
Výraz tezauru
    skarn, Kotel, Krkonoše, garnet, vesuvianite, malayite, sulphides, microprobe data, Czech Republic
Klíčové slovo
    Cu-skarn
    Kotli
    Krkonoších
Abstrakt (česky)
   Výskyt rud na Kotli v krkonoších byl hornicky pravděpodobně otevřen až v polovině 19. století. Ložiskově jde o bezvýznamný výskyt, vzhledem k malému rozměru zrudněné zóny a nevhodné geografické poloze v rezervaci Krkonošského národního parku. Geneticky jde o polymetalický skarn spjatý s působením termálních účinků a fluid krkonošsko-jizerského plutonu na krystalický vápenec, se zrudněním Cu, Zn, As, W (Pb, Ag, Mo). Skarn je tvořen diopsidem, grossularem, křemenem, kalcitem, plagioklasem, aktinolitem a epidotem, podružné až akcesorické jsou vesuvian, chlorit, fluorit, K-živec a Sn-titanit. Rudní minerály jsou zastoupeny chalkopyritem, pyritem, sfaleritem, arzenopyritem, scheelitem a vzácně se vyskytujícími Cu-Ag-Fe sulfidem, galenitem, covelínem, a pyrhotinem. Sekundární jsou malachit, chryzokol, azurit, langit a limonit.
Abstrakt (anglicky)
   Cu-skarn at Mt. Kotel, Krkonoše Mts., Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014