Podrobnosti záznamu

Název
    Cuprosklodowskite from the uranium deposit Zálesí near Javorník in the Rychlebské hory Mountains (Czech Republic)
Další názvy
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)