Podrobnosti záznamu

Název
    Current views of targets and procedures in the process of redeveloping landscape affected by exploitation of minerals
Další názvy
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin