Podrobnosti záznamu

Název
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Lehotský, Jan Zapletal
Další názvy
    Another finds of the ichnofossil Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) from the Plánivá Mountain range (Mohelnice Formation of the Mírov Palaeozoic Unit, Lugican area of the Bohemian Massif)
Autor
    Lehotský, Tomáš, 1978-
    Zapletal, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Svazek/č.
    Č. 12-13
Strany
    s. 23-30, 1 s. obr. příl.
Rok
    2011
Poznámky
    6 obr., 1 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Stud. Muz. Prostějov.
Klasifikační znak
    56
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    ichnofosilie
    ichnologie
    karbon
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleoekologie
    popis taxonů
    stratigrafie
Geografické jméno
    Městečko Trnávka (Svitavy, Moravská Třebová)
    Morava (Česko)
    Unerázka (Svitavy, Moravská Třebová)
Klíčové slovo
    1867
    Českého
    Další
    Dictyodora
    Geinitz
    Ichnofosilie
    Liebeana
    Masivu
    Mírovského
    Mohelnické
    Nálezy
    Oblast
    Paleozoika
    Plánivé
    Souvrství
    Západosudetská
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 10. 2013
Datum importu
    20. 5. 2014