Podrobnosti záznamu

Název
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
Údaj o odpovědnosti
    Alois Kočí, Eliška Růžičková, Jaroslav Kadlec
Autor
    Kadlec, Jaroslav
    Kočí, Alois
    Růžičková, Eliška
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 1
Strany
    s. 43-49
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    chronostratigrafie
    datování
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    paleomagnetismus
    pliocén
    sedimentace fluviální
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Ústí nad Labem-Bukov
Klíčové slovo
    Dating
    Environs
    Labe
    Labem
    River
    Terraces
    Ústí
Abstrakt (česky)
   Na lokalitě Bukov v Ústí nad Labem byl studován komplex geneticky pestrých sedimentů pliocenního a kvartérního stáří. Báze je tvořena reliktem fluviálních sedimentů řeky Labe a uloženinami proluviálními. V nadložních laminovaných jílovitých siltech byl proveden paleomagnetický výzkum. Z výsledků měření paleomagnetických vlastností bylo stanoveno jako nejpravděpodobnější stáří zkoumaných vrstev 2,1 mil. B.P. Na základě tohoto údaje, morfologické pozice a stratigrafické interpretace nálezu zubu Archidiskodon meridionalis (Liebus 1929) lze terasovou úroveň na bázi studovaného komplexu zařadit do svrchního pliocénu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012