Podrobnosti záznamu

Název
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Špaček, Antal Embey-Isztin, Patricie Týcová, and Gábor Dobosi
Autor
    Dobosi, Gábor
    Embey-Isztin, Antal
    Špaček, Petr
    Týcová, Patricie
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Strany
    s. 78-81
Poznámky
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    061.3
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    anizotropie
    granulit
    kenozoikum
    konference
    lherzolit
    mikrotektonika
    minerály horninotvorné
    mřížka krystalová
    orientace přednostní
    rychlost elastických vln
    seizmika reflexní
    ultrabazika
    vlny P
    vlny S
    vulkanismus
    xenolit
Geografické jméno
    Maďarsko
Klíčové slovo
    Bákony-Balaton
    Basin
    Deformation
    Granulite
    Hills
    Hungarian
    Lherzolite
    Little
    NE
    Pannonian
    Plain
    Properties
    Seismic
    Xenoliths
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012