Podrobnosti záznamu

Název
    Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (eastern Russia)
Autor
    Košťák, Martin
    Mazuch, Martin
    Sakala, Jakub
    Svobodová, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    Roč. 2006, č. 47
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Subrecent vegetation, Caldera Uzon Kamchatka, Slaix, climatic changes
Klíčové slovo
    Caldera
    Characteristics
    Dendrological
    Eastern
    Fossil
    Kamchatka
    Plant
    Remains
    Russia
    Subrecent
    Uzon
Abstrakt (anglicky)
   The first dendrological characteristics of subrecent plant fossils in Uzon Caldera (Kamchatka) showed that Salix assemblage dominated in forest vegetation in the studied area several thousand years ago. This is in contrast to conteporary situation.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012