Podrobnosti záznamu

Název
    Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ
Autor
    Frantál, Bohumil
    Klapka, Pavel
    Kunc, J.
    Maryáš, J.
Konference
    XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (17.06.2009-19.06.2009 : Bořetice, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Strany
    S. 177-184
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: GA403/09/0885, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Daily urban systems and their temporary-spatial organization: theoretical-methodological base
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    spatial mobility
    time geography
    urban systems
Klíčové slovo
    časoprostorová
    Denní
    Organizace
    Systémy
    Teoreticko-metodický
    Urbánní
    Základ
Abstrakt (česky)
   Po roce 1990 docházelo v České republice k výrazným sociálním, ekonomickým a kulturním proměnám, které byly a jsou reflektovány v životě české populace. Ke složitosti dynamiky časoprostorových pohybů přispívají jak individuální motivace a zájmy, osobní socio-demografické charakteristiky, tak i kulturní, politické, ekonomické a technologické faktory. Mění se také intenzita a směr vzájemných vazeb mezi členy různých skupin obyvatel (populační segmenty) v souvislosti e jejich denními aktivitami. Výsledkem je vnitřní prostorová diferenciace spádových oblastí (zázemí) v rámci urbánních regionů.
Abstrakt (anglicky)
   Significant social, economic and cultural transformations have occurred in the Czech Republic since 1990 and these transformations are reflected in the lives of the Czech population. The spatial behavior dynamics complexity is enhanced by individual motivations and interests, personal social-demographic characteristics and cultural, political, economic and technological factors at the macro level. The intensity and direction of relations between various population segments also changes in connection with their daily activities. The result is internal spatial differentiation daily urban systems.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012