Podrobnosti záznamu

Název
    The density of thermal flux in the NP-840 Trojanovice borehole in the Upper Silesian coal basin
Další názvy
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi