Podrobnosti záznamu

Název
    The Dependance of the element concentration in coal and in ash on the content of ash in coal
Další názvy
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí