Podrobnosti záznamu

Název
    Determination of field-independent and field-dependent components of anisotropy of susceptibility through standard AMS measurement in variable low fields II: An example from the ultramafic body and host granulitic rocks at Bory in the Moldanubian Zone of Western Moravia, Czech Republic
Autor
    Chlupáčová, M.
    Faryad, S. W.
    Hrouda, F.
    Jeřábek, P.
    Kratinová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Tectonophysics
Svazek/č.
    Roč. 466, č. 1-2
Strany
    s. 123-134
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA205/06/0688, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0244822
    Překlad názvu: Určení na magnetickém poli závislé a nezávislé složky anizotropie magnetické susceptibility měřením AMS ve variabilních polích II: Příklad z ultramafického tělesa a okolních granulitů lomu Bory (Moldanubikum, Česká Republika)
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    anisotropy of magnetic susceptibility
    fabric relationship
    host granulite
    separation of AMS components
    ultramafic body
Klíčové slovo
    AMS
    Anisotropy
    Body
    Bory
    Components
    Czech
    Determination
    Example
    Field-dependent
    Field-independent
    Fields
    Granulitic
    Host
    II
    Low
    Measurement
    Moldanubian
    Moravia
    Republic
    Rocks
    Standard
    Susceptibility
    Through
    Ultramafic
    Variable
    Western
    Zone
Abstrakt (česky)
   Velké ultramafické těleso (granátický klinopyroxenit a granátický peridotit) uzavřené ve felsických granulitech v Borech (Moldanubikum, Český masiv) obsahuje více minerálů s významnou susceptibilitou. Práce představuje aplikaci metody založené na měření AMS v slabých magnetických polích o různé intenzitě. Metoda slouží k separaci magnetické stavby minerálů se susceptibilitou závislou a nezávislou na magnetickém poli.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013