Podrobnosti záznamu

Název
    Determination of Microhardness and Elastic Modulus of Coal Components by Using Indentation Method
Autor
    Kožušníková, Alena
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 22
Strany
    s. 40-43
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Stanovení mikrotvrdosti a modulu pružnosti uhelných složek pomocí indentační metody
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    coal
    cracks
    microhardness
Klíčové slovo
    Coal
    Components
    Determination
    Elastic
    Indentation
    Method
    Microhardness
    Modulus
    Using
Abstrakt (česky)
   Jednou ze standardních fyzikálních vlastností uhlí je mikrotvrdost vitrinitu. Zařízení Micro Hardness Tester firmy CSM Instruments umožňuje, kromě měření mikrotvrdosti v rozsahu zatěžovací síly od 10mN do 30N, stanovit také modul pružnosti testovaných uhelných macerálů. Experimenty je možné určit kritické indentační zatížení, které vede k iniciaci trhlin v uhlí ve vztahu ke stupni prouhelnění. Délka a orientace trhlin je analyzována pomocí analýzy obrazu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012