Podrobnosti záznamu

Název
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
Další názvy
    Detrital chromites in Culm sediments of the Drahany Uplands and their tectonic significance
Autor
    Čopjaková, Renata
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 11, č. srpen
Strany
    5
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Chromian spinel, heavy minerals, provenance, Culm Basin, Drahany Uplands, Czech Republic
Klíčové slovo
    Chromity
    Detritické
    Drahanské
    Kulmských
    Sedimentech
    Tektonický
    Vrchoviny
    Význam
Abstrakt (česky)
   Článek se věnuje problematice původu detritických Cr-spinelů a asociacích těžkých minerálů z drob Drahanské vrchoviny.
Abstrakt (anglicky)
   Detrital chromites in Culm sediments of the Drahany Uplands and their tectonic significance
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014